Svinten er ein privat klinikk som tilbyr:

Svinten

Me på klinikk Svinten er eit tilbod til deg som ynskjer hjelp til å meistre din kvardag betre. Gjennom muskelterapi og massasje kan du oppnå smertelindring, betre mobilitet og med det få ein kropp som fungerer betre i dine daglege gjeremål.

Muskelterapi & massasje​

Dei fleste av oss opplever smerter og plager i muskel- og skjelettsystemet frå tid til anna. Det kan det vera mange grunnar til. Alt frå arbeidssituasjon, fritidsaktivitetar og daglege gjeremål kan vere med å skape eller oppretthalde disse plagene. Gjennom behandlingsteknikkar som har som formål å auke mobilitet, stabilitet og sirkulasjon i kroppen ynskjer ein å oppnå smertelette og betre funksjon i kvardagen. I mi behandling legg eg stor vekt på å gi deg kunnskap om dine plager og gi deg verktøy til eigenbehandling.

Har du smerter eller plagar som påverkar din kvardag? Eller treng du massasje for stive og ømme musklar?

Tilsette

Geir Albert Raknes er muskelterapeut og massør. Han har ein bachelorgrad i osteopati og har fleire års erfaring på klinikk i Oslo som massør og treningsvegleiar. Han har og jobba i mange år som instruktør innan styrketrening.

Her finn du oss

«SVINTEN» er frå gamalt av det lokale tilnamnet på kolonialbutikken G. Eikemo i Urangsvåg. Namnet fekk butikken fordi han var så lagleg plassert. Folk gjekk forbi til og frå jobb og han låg sentralt i bygda. Han var med andre ord «svinten» å bruka.

Ynskje vårt er at den sentrale plasseringa, med gode parkeringstilhøve, vil føre til at også Klinikk Svinten vil opplevast som lett å komma innom for våre kundar.

Kontakt oss